ZAKON O MUZEJSKOJ DJELATNOSTI (“Sl. novine Kantona Sarajevo”, br. 13/2017) DIO PRVI – OSNOVNE ODREDBE Član 1 (Predmet Zakona) Ovim zakonom uređuje se sistematsko istraživanje, prikupljanje, stručna i naučna obrada, čuvanje, zaštita i prezentiranje muzejskog materijala (u daljem tekstu: muzejska djelatnost) od značaja za Kanton Sarajevo (u daljem tekstu: Kanton), Grad Sarajevo (u daljem tekstu:...

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021