ZAKON O LIJEKOVIMA I MEDICINSKIM SREDSTVIMA (“Sl. glasnik BiH”, br. 58/2008) GLAVA I – OSNOVNE ODREDBE Član 1 (Predmet Zakona) (1) Zakonom o lijekovima i medicinskim sredstvima Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Zakon) uređuju se: definicija lijekova i medicinskih sredstava za upotrebu u humanoj medicini, proizvodnja, ispitivanje i promet lijekova i medicinskih sredstava, uslovi...

Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021