ZAKON O LEKOVIMA (“Sl. glasnik RS”, br. 19/2001, 113/2005 – dr. zakon, 34/2008 i 119/2008 – dr. zakon) I – OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom uređuje se definicija lekova, njihovo ispitivanje, uslovi za dobijanje odobrenja za plasiranje na tržištu, proizvodnja, promet, kontrola kvaliteta, reklamiranje i obaveštavanje te nadzor lekova u Republici Srpskoj. Ovaj zakon...

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021