ZAKON O KRIVIČNOM POSTUPKU REPUBLIKE SRPSKE (“Sl. glasnik RS”, 53/2012, 91/2017 i 66/2018) DIO PRVI I – OSNOVNE ODREDBE 1. Osnovna načela Primjena pravila krivičnog postupka Član 1 Ovim zakonom utvrđuju se pravila krivičnog postupka po kojima su dužni da postupaju sudovi, javni tužilac (u daljem tekstu: tužilac) i drugi učesnici u krivičnom postupku predviđeni...

Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021