ZAKON O KONKURENCIJI (“Sl. glasnik BiH”, br. 48/2005, 76/2007 i 80/2009) I – OPŠTE ODREDBE Član 1 (Predmet) Ovim zakonom uređuju se pravila, mjere i postupci zaštite tržišne konkurencije, nadležnosti i način rada Konkurencijskog savjeta na zaštiti i promociji tržišne konkurencije u Bosni i Hercegovini. Član 2 (Primjena) (1) Ovaj zakon primjenjuje se na sva...

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021