ZAKON O KONCESIJAMA HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOG KANTONA (“Sl. novine Hercegovačko-neretvanskog kantona”, br. 1/2013, 7/2016, 6/2018 i 9/2019) DIO PRVI – OPĆE ODREDBE Član 1 (1) Ovim se Zakonom uređuje pod kojim se uslovima domaćem i stranom pravnom licu i fizičkom licu koje obavlja registrovanu obrtničku djelatnost ili je upisano u registar poljoprivrednih gazdinstava, može dodijeliti koncesija, na...

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021