ZAKON O KOMUNALNOJ POLICIJI (“Sl. glasnik RS”, br. 28/2013) I – OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom uređuje se organizovanje komunalne policije (u daljem tekstu: Policija), obavljanje komunalno-inspekcijskog nadzora, nadležnost Policije, radnopravni status komunalnog policajca, način i postupak vršenja komunalno-inspekcijskog nadzora, obaveze i ovlašćenja komunalnog policajca, prava i obaveze subjekta nadzora i druga pitanja od...

Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021