ZAKON O KOMUNALNOJ ČISTOĆI (“Sl. novine Kantona Sarajevo”, br. 14/2016, 43/2016, 19/2017, 20/2018 i 22/2019) DIO PRVI – OPĆE ODREDBE Član 1 (Predmet regulisanja) Ovim zakonom uređuje se komunalna čistoća, utvrđuju obaveze preduzeća i drugih pravnih lica i građana u održavanju komunalne čistoće, način finansiranja i druga pitanja od značaja za komunalnu čistoću na teritoriji...

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021