ZAKON O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA (“Sl. novine Zeničko-dobojskog kantona”, br. 17/2008 i 9/2011 – autentično tumačenje) DIO I. OSNOVNE ODREDBE Član 1 (Predmet) Ovim zakonom određuju se komunalne djelatnosti, načela, način obavljanja i finansiranja, te druga pitanja od značaja za uspješno obavljanje komunalnih djelatnosti na području Zeničko-dobojskog kantona (u daljem tekstu: Kanton). DIO II. KOMUNALNE DJELATNOSTI...

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021