ZAKON O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA (“Sl. novine Kantona Sarajevo”, br. 14/2016, 43/2016, 10/2017 – ispr., 19/2017, 20/2018 i 22/2019) DIO I – OSNOVNE ODREDBE Član 1 (Predmet Zakona) Ovim zakonom određuju se komunalne djelatnosti, načela, način obavljanja i finansiranja, te druga pitanja od značaja za uspješno obavljanje komunalnih djelatnosti na području Kantona Sarajevo (u daljem tekstu:...

Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021