ZAKON O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA (“Sl. glasnik Brčko distrikta BiH”, br. 25/2020 – prečišćen tekst) I. OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom utvrđuju se načela, način obavljanja komunalnih djelatnosti, organizacija obavljanja komunalnih djelatnosti i način njihovog finansiranja. Član 2 Kao djelatnosti od posebnog društvenog interesa, u smislu ovog zakona smatraju se: 1. proizvodnja i isporuka vode...

Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021