ZAKON O KANTONALNIM MINISTARSTVIMA I DRUGIM TIJELIMA KANTONALNE UPRAVE (“Sl. novine Zeničko-dobojskog kantona” br. 10/2015) DIO PRVI – OPĆE ODREDBE Član 1 (Osnivanje kantonalnih organa uprave i upravnih organizacija) Ovim se Zakonom osnivaju ministarstva, uprave i upravne organizacije Zeničko-dobojskog kantona, (u daljem tekstu: Kanton), te se određuje njihov djelokrug i uređuju druga pitanja od značaja...

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021