ZAKON O JAVNOM REDU I MIRU BRČKO DISTRIKTA BIH (“Sl. glasnik Brčko distrikta BiH”, br. 32/2009 i 14/2010 – ispr.) DIO PRVI – OSNOVNE ODREDBE Član 1 (Predmet) Ovim zakonom propisuju se radnje i postupci kojima se narušava javni red i mir, uslovi i postupak za priređivanje vatrometa i sličnih priredbi na kojima se koriste...

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021