ZAKON O JAVNOJ UPRAVI BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE (“Sl. glasnik Brčko distrikta BiH”, br. 25/2020 – prečišćen tekst) I. OSNOVNE ODREDBE Član 1 (Predmet) Ovim zakonom utvrđuju se osnove javne uprave Brčko distrikta Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Distrikta) koje se odnose na osnivanje, organizovanje, položaj, ulogu, ovlašćenja i obaveze javne uprave Distrikta,...

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021