ZAKON O JAVNO-PRIVATNOM PARTNERSTVU (“Sl. novine Kantona Sarajevo”, br. 27/2011 i 16/2017) POGLAVLJE I – OPĆE ODREDBE Član 1 (Predmet Zakona) Ovim Zakonom se određuje pojam i predmet javno- privatnog partnerstva, definira javno tijelo, javni i privatni partner i drugi osnovni pojmovi, utvrđuje cilj i načela, uređuju modeli javno-privatnog partnerstva u Kantonu Sarajevo (u daljnjem...

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021