ZAKON O IZVRŠENjU KRIVIČNIH I PREKRŠAJNIH SANKCIJA REPUBLIKE SRPSKE (“Sl. glasnik RS”, br. 63/2018) GLAVA I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom propisuju se način osnivanja i organizacija ustanova za izvršenje krivičnih i prekršajnih sankcija, radni odnosi i prava po osnovu rada, nadzor nad radom ustanova, postupak izvršenja kazne zatvora, disciplinska i materijalna odgovornost zatvorenika,...

Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021