Zakon o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske Službeni glasnik Republike Srpske broj 49/21 od 01.06.2021     Član 1.   U Zakonu o platama zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 66/18, 36/19 i 105/19), član 10. mijenja se i glasi: „Koeficijenti za obračun...

Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021