ZAKON O INVESTICIONIM FONDOVIMA REPUBLIKE SRPSKE (“Sl. glasnik RS”, br. 92/2006, 82/2015 i 94/2019) I – OSNOVNE ODREDBE 1. Određenje pojmova Član 1 Ovim zakonom propisuju se: a) uslovi osnivanja i rada investicionih fondova i društava za upravljanje investicionim fondovima, b) emisije i prodaja udjela i akcija, v) otkupa udjela, g) promovisanje fondova, d) poslovi...

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021