ZAKON O INVESTICIJSKIM FONDOVIMA (“Sl. novine FBiH”, br. 85/2008 i 25/2017) GLAVA I. OPĆE ODREDBE Član 1 Ovim Zakonom propisuju se uvjeti osnivanja i rada investicijskih fondova i društava za upravljanje, emisija i prodaja udjela i dionica, te otkupa udjela, promocija fondova, poslovi koje za fondove obavljaju treća lica, te nadzor nad radom fondova, društava...

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021