ZAKON O INSPEKCIJAMA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA (“Sl. novine Zeničko-dobojskog kantona”, br. 6/2011) DIO PRVI – OPĆI DIO POGLAVLJE I. OPĆE ODREDBE Član 1 (Predmet Zakona) Ovim Zakonom uređuje se vršenje poslova inspekcijskog nadzora iz nadležnosti Kantonalne uprave za inspe-kcijske poslove Zeničko-dobojskog kantona (u daljem tekstu: Kantonalna uprava), radi osiguranja izvršenja kantonalnih i drugih zakona i drugih...

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021