ZAKON O INSPEKCIJAMA REPUBLIKE SRPSKE (“Sl. glasnik Republike Srpske”, br. 18/2020) GLAVA I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom uređuju se obavljanje inspekcijskog nadzora u okviru inspekcijskog sistema, nadležnost inspekcijskih organa, inspekcijska zvanja i radnopravni status inspektora, ovlašćenja, prava i obaveze inspektora, prava i obaveze subjekata nadzora, način i postupak vršenja inspekcijskog nadzora, odlučivanja po...

Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021