ZAKONO INSPEKCIJAMA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE (“Sl. novine FBiH”, br. 73/2014 i 19/2017 – odluka US) I. OPĆE ODREDBE Član 1 (Predmet Zakona) Ovim zakonom uređuje se vršenje inspekcijskog nadzora iz nadležnosti federalnih organa uprave, inspekcijski poslovi federalnih inspekcija i njihov djelokrug, jedinstveni postupak inspekcijskog nadzora u Federaciji BiH (u daljnjem tekstu: Federacija) radi osiguranja...

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021