ZAKON O GRANIČNOJ POLICIJI BOSNE I HERCEGOVINE (“Sl. glasnik BiH”, br. 50/2004, 27/2007 i 59/2009) I – OPŠTE ODREDBE Član 1 Djelokrug propisivanja (1) Ovim zakonom propisuju se: nadležnost, organizacija i upravljanje Graničnom policijom Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: GPBiH) kao policijskim organom Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: BiH), kao i druga pitanja...

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021