ZAKON O GRANIČNOJ KONTROLI (“Sl. glasnik BiH”, br. 53/2009, 54/2010 i 47/2014) GLAVA I – OPŠTE ODREDBE Član 1 (Predmet) Ovim zakonom uređuje se: granična kontrola i prelazak državne granice Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: državna granica), granični prelazi, granična linija, zaštitno područje, prenos i kontrola prenosa oružja i municije preko državne granice, međunarodna...

Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021