ZAKON O FINANSIRANjU POSLOVA PREMJERA I USPOSTAVLjANjA KATASTRA NEPOKRETNOSTI (“Sl. glasnik RS”, br. 20/2007 i 92/2009) Član 1 Ovim zakonom uređuju se izvori i način obezbjeđivanja sredstava potrebnih za finansiranje poslova premjera i uspostavljanja katastra nepokretnosti iz Programa poslova premjera i uspostavljanja katastra nepokretnosti, za period od pet godina (u daljem tekstu: Program). Član 2...

Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021