ZAKON O FAKTORINGU (“Sl. novine FBiH”, br. 14/2016 i 74/2020) POGLAVLJE I. OPĆE ODREDBE Član 1 (Predmet Zakona) Ovim zakonom uređuje se faktoring, vrste faktoringa, ugovori o faktoringu, uvjeti za osnivanje, poslovanje i prestanak rada društava za faktoring, upravljanje rizicima, finansijsko izvještavanje, revizija i nadzor nad poslovanjem faktoring društava. Član 2 (Pojmovi) U smislu odredbi...

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021