ZAKON O DUHANU (“Sl. glasnik Brčko distrikta BiH”, br. 35/2005 i 19/2007) I. OPĆE ODREDBE Član 1 (1) Ovim zakonom uređuje se proizvodnja, otkup, obrada, prerada i promet sirovog duhana u listu, te proizvodnja i promet duhanskih proizvoda. (2) Pod duhanom u smislu ovog zakona podrazumijevaju se listovi kultivisane biljne vrste iz roda Nicotiana tabacum...

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021