ZAKON O DRŽAVNOJ SLUŽBI U KANTONU SARAJEVO (“Sl. novine Kantona Sarajevo”, br. 31/2016 i 45/2019) POGLAVLJE I – OSNOVNE ODREDBE Član 1 (Predmet Zakona) (1) Ovim zakonom uređuje se radno-pravni status državnih službenika i drugih lica zaposlenih u organima državne službe u Kantonu Sarajevo (u daljem tekstu: Kanton). (2) Organima državne službe iz stava (1)...

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021