ZAKON O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA (“Sl. glasnik RS”, br. 118/2008, 117/2011, 37/2012 i 57/2016) I – OSNOVNE ODREDBE Član 1 (1) Ovim zakonom uređuju se radno-pravni status državnih službenika u republičkim organima uprave Republike Srpske (u daljem tekstu: republički organi uprave); prava i dužnosti; radna mjesta državnih službenika; zapošljavanje i popunjavanje upražnjenih radnih mjesta; ocjenjivanje i...

Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021