ZAKON O DRŽAVLJANSTVU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE (“Službene novine Federacije BiH”, br. 34/2016 i 98/2016 – ispr.)   Autorski zakon o drzavljanstvu FBiH je preuzet od advoaktske kancelarija Prnjavorac, eksperta za drzavljanstvo BiH sa: https://advokat-prnjavorac.com I. OSNOVNE ODREDBE Član 1 (Predmet Zakona) Ovim zakonom uređuju se uvjeti za sticanje i prestanak državljanstva Federacije Bosne i...

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021