ZAKON O DRŽAVLJANSTVU BOSNE I HERCEGOVINE (“Sl. glasnik BiH”, br. 22/2016 – prečišćen tekst) Autorski clanak preuzet od advoaktske kancelarija Prnjavorac, eksperta za drzavljanstvo BiH sa: https://advokat-prnjavorac.com POGLAVLjE I Opšte odredbe Član 1 (1) Ovim zakonom uređuju se uslovi za sticanje i prestanak državljanstva Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: državljanstvo BiH) u skladu sa...

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021