ZAKON O DOPRINOSIMA (“Sl. glasnik RS”, br. 114/2017 i 112/2019) I – OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom uređuje se sistem obaveznih doprinosa (u daljem tekstu: doprinosi) za finansiranje penzijskog i invalidskog osiguranja, zdravstvenog osiguranja, osiguranja od nezaposlenosti i dječje zaštite u Republici Srpskoj. Član 2 (1) Sredstva za finansiranje potreba iz člana 1. ovog...

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021