ZAKON O DOBROVOLJNIM PENZIJSKIM FONDOVIMA (“Sl. novine FBiH”, br. 104/2016) POGLAVLJE I. OSNOVNE ODREDBE Član 1 (Predmet uređivanja) Ovim zakonom uređuje se osnivanje, djelatnost i poslovanje društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima (u daljem tekstu: društvo za upravljanje), organizovanje i upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima, penzijski programi, poslovi i dužnosti banke depozitara, u smislu ovog zakona,...

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021