ZAKON O DEVIZNOM POSLOVANjU U BRČKO DISTRIKTU BOSNE I HERCEGOVINE (“Sl. glasnik Brčko distrikta BiH”, br. 23/2016) DIO PRVI – OPĆE ODREDBE Član 1 (Predmet) Ovim zakonom propisuju se plaćanje odnosno poslovanje između rezidenata i nerezidenata u stranim sredstvima plaćanja i u konvertibilnim markama, poslovanje između rezidenata u stranim sredstvima plaćanja, kupovina i prodaja sredstava...

Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021