ZAKON O CENTRALNOJ BANCI BOSNE I HERCEGOVINE (“Sl. glasnik BiH”, br. 1/1997, 29/2002, 8/2003, 13/2003, 14/2003 – ispr., 9/2005, 76/2006 i 32/2007) Glava I OSNIVANjE, CILjEVI I ZADACI CENTRALNE BANKE Član 1 Osnivanje Centralne banke 1. Ovim se osniva Centralna banka Bosne i Hercegovine, pod nazivom Centralna banka Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: “Centralna...

Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021