ZAKON O CARINSKOJ TARIFI (“Sl. glasnik BiH”, br. 58/2012) Član 1 (Predmet Zakona) Zakonom o carinskoj tarifi uspostavlja se tarifna i statistička nomenklatura i carinska tarifa Bosne i Hercegovine pod nazivom Carinska tarifa (u daljem tekstu: CT), sa ciljem ispunjavanja potreba Carinske tarife Bosne i Hercegovine, statistike o spoljnoj trgovini i drugih politika koje se...

Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021