ZAKON O CARINSKOJ POLITICI U BOSNI I HERCEGOVINI (“Sl. glasnik BiH”, br. 58/2015) DIO PRVI – OPŠTE ODREDBE GLAVA I. PREDMET I OSNOVNE DEFINICIJE Član 1 (Predmet zakona) Ovim zakonom uređuju se osnovni elementi carinske politike, te opšta pravila i postupci koji se primjenjuju na robu koja se unosi u i iznosi iz carinskog područja...

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021