ZAKON O CARINSKIM PREKRŠAJIMA BOSNE I HERCEGOVINE (“Sl. glasnik BiH”, br. 88/2005) OPŠTE ODREDBE Član 1 (Predmet Zakona) Ovim zakonom određuju se carinski prekršaji koje na carinskom području Bosne i Hercegovine, u primjeni Zakona o carinskoj politici Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, broj 57/04) i propisa donijetih na osnovu tog zakona, učine pravna i...

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021