ZAKON O BANKAMA U BRČKO DISTRIKTU BOSNE I HERCEGOVINE (“Sl. glasnik Brčko distrikta BiH”, br. 5/2003 i 19/2007) I. OSNIVANJE Član 1 Ovim zakonom uređuje se osnivanje, nadzor, poslovanje i upravljanje pravnih lica koja obavljaju poslove primanja novčanih depozita i davanja kredita (u daljem tekstu: banaka) u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu:...

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021