ZAKON O AMNESTIJI BRČKO DISTRIKTA BIH (“Sl. glasnik Brčko distrikta BiH”, br. 10/2001, 16/2001 – ispr. i 19/2007) Član 1 (1) Ovim Zakonom daje se oslobođenje od krivičnog gonjenja, potpuno ili djelimično oslobođenje od izrečene kazne ili neizvršenog dijela kazne (u daljem tekstu amnestija): – licima koja su u periodu do 22 decembra 1995 godine...

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021