ZAKON O AKCIZAMA U BOSNI I HERCEGOVINI (“Sl. glasnik BiH”, br. 49/2009, 49/2014, 60/2014 i 91/2017) DIO PRVI – OSNOVNE ODREDBE Član 1 (Predmet) (1) Ovim zakonom uređuje se oporezivanje prometa i/ili uvoza određenih vrsta proizvoda (u daljnjem tekstu: akcizni proizvodi) na teritoriji Bosne i Hercegovine, posebnim oblikom poreza – akcizom. (2) Odredbe ovog zakona...

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021