ZAKON O AGENCIJI ZA IDENTIFIKACIONA DOKUMENTA, EVIDENCIJU I RAZMJENU PODATAKA BOSNE I HERCEGOVINE (“Sl. glasnik BiH”, br. 56/2008) GLAVA I – OPŠTE ODREDBE Član 1 (Predmet Zakona) (1) Ovim zakonom osniva se Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Agencija) i utvrđuje se njena nadležnost, organizacija i upravljanje,...

Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021