ZAKON O AGENCIJAMA ZA OSIGURANJE LICA I IMOVINE I PRIVATNOJ DETEKTIVSKOJ DJELATNOSTI (“Sl. glasnik Brčko distrikta BiH”, br. 27/2004, 15/2005 i 37/2005) I. OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom uređuje se djelatnost agencija za osiguranje lica i imovine i detektivskih agencija (u daljem tekstu: agencije), uslovi za njihovo osnivanje, način poslovanja i ostvarivanje nadzora nad...

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021