Iako se bosanskohercegovačko društvo u svakodnevnom životu suočava sa komplikovanim ustavno-pravnim sistemom za čije shvatanje je često potrebno pravno obrazovanje, neophodno je da se građani upoznaju sa osnovnim pravnim pojmovima koji im u pravnom prometu mogu biti od koristi i u konačnosti doprinijeti većoj pravnoj sigurnosti i odgovornosti onih koji o njihovim pravima odlučuju. Za...

Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021