Voronkov protiv Rusije Voronkov v. Russia (br. 2) (br. 10698/18), 2.3.2021. Povreda člana 6.1. EK Aplikant je Valeriy Yakovlevich Voronkov, ruski državljanin, rođen 1939. godine u Samari (Rusija) u kojoj i danas živi. Slučaj se tiče neodlučivanja o aplikantovom predmetu na nacionalnom nivou u situaciji kada su se dva suda oglasila nenadležnim za postupanje. U...

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021