Kod primjene Zakona o vanparničnom postupku u praksi kako kod korisnika prava tako i velikog broj pravnih zastupnika stranaka. Naravno, to pitanje ne možemo problematizirati ukoliko ne napravimo usporedbu sa parničnim postupkom. U praksi se su mnoge dileme vodile u vezi odnosa vanparničnog postupka i parničnog postupka u smislu kada se i kako pokreće jedan,...

Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021