USTAV ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA (“Sl. novine FBiH”, br. 7/1996 i “Sl. novine Zeničko-dobojskog kantona”, br. 1/1996 – Amandmani I-V, 10/2000 – Amandman VI, 8/2004 – Amandmani VII-LII, 10/2004 – ispr. i 10/2004 – Amandmani LIII-LXI) I – USPOSTAVLJANJE KANTONA Član 1 Zeničko-dobojski kanton (u daljem tekstu: Kanton) je federalna jedinica Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem...

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021