USTAV KANTONA SARAJEVO (“Sl. novine Kantona Sarajevo”, br. 1/1996, 2/1996 – ispr., 3/1996 – ispr., 16/1997 – Amandmani I-XIII, 14/2000 – Amandmani XIV i XV, 4/2001 – Amandmani XVI-XVIII, 28/2004 – Amandmani XIX-XLII, 6/2013 – Amandmani XLIII-XLIX i 31/2017 – Amandmani L-LVII) I – OPĆE ODREDBE Član 1 Sadržaj Ovim Ustavom uređuju se organizacija i...

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021