U kojoj mjeri presude Evropskog suda za ljudska prava utiču ili mogu uticati na razvoj sudske prakse u oblasti slobode izražavanja u BiH? Kad je riječ o obavezama prihvaćenim od strane država potpisnica Evropske konvencije o osnovnim ljudskim pravima i slobodama, one su, po svojoj pravnoj prirodi, dvostrukog karaktera. Svaka država potpisnica, je, prije svega,...

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021