Stečaj u komunikaciji sa građanstvom predstavlja jednu represivnu zakonsku mjeru koja po mišljenju mnogih sudionika u privrednom poslovanju znači neminovno gašenje prezadužene firme. Da li je to tako ili nije, bilo bi neophodno sa stručnog aspekta analizirati zakon o stečajnom postupku. S obzirom da se u javnosti dosta priča o stečajnom postupku i da se...

Placeholder image
Bosna i Hercegovina
info@anwalt-bih.de

Copyright © Anwalt Bosna i Hercegovina 2020 / 2021